Müdürün Mesajı

Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, temel odak noktasını kuşların korunması, izlenmesi ve yaşam alanlarının sürdürülebilirliği gibi kritik konular üzerine kuran bir araştırma birimdir.

Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) 06.04.2018 tarihinde 30383 sayılı Resmi Gazete ile resmiyet kazanarak Üniversitemiz Merkez Yerleşkesi içinde faaliyete geçmiştir. Merkezin temel amacı, doğal yaşamın zenginliğine ve kuş bilimine olan bağlılığını vurgulamak ve bu alanda öncü bir rol üstlenmektir. Kuruluşundan itibaren, güncel bilgi ve literatürü etkin bir biçimde kullanarak, özellikle Veterinerlik, Ziraat, Avcılık ve Yaban Hayatı alanlarında yapılan çalışmalara yön verme misyonunu benimsemiştir. Merkez, sadece bünyesindeki personel için değil, aynı zamanda üniversite geneli ve ülkemizdeki bireyler için de katkı sağlama hedefini taşımaktadır. Kurumsal vizyonu, sadece üniversite düzeyinde değil, aynı zamanda Türkiye genelinde biyoçeşitlilik alanında önemli bir hizmet merkezi olmayı amaçlamaktadır.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, kuşların biyoçeşitliliği ve habitatlarının önemine dair farkındalık oluşturarak, bu biyoçeşitliliği koruyarak sürdürülebilir kullanımını sağlamayı ve ilgili resmi ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmayı hedeflemektedir.

Saygılarımla. 

​Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÇELİK

Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü