Hakkımızda

Merkezimiz Hakkında


Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye'nin biyoçeşitlilik zenginliği ile öne çıkan coğrafyasında, özellikle Aras Nehri Kuş Cenneti'nin benzersiz ekosistemini merkezine alarak faaliyet göstermektedir. Merkezimiz, bu önemli koridor üzerindeki kuş zenginliğini koruma ve göç yollarını belirleme misyonunu benimseyerek, Aras Nehri Kuş Cenneti'nin eşsizliğini vurgulamayı hedeflemektedir. Yürütülen bilimsel çalışmalar, genetik barkodlama, coğrafi takip cihazları ile göç rotalarının belirlenmesi gibi öncü yöntemlerle kuş bilimi alanındaki önemli adımları atmaktadır. Türkiye'nin biyoçeşitlilik sıcak noktalarından birinde konumlanan merkezimiz, sadece bölgesel değil aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde kuş zenginliği ve koruma çalışmalarını dünya çapında tanıtmayı amaçlamaktadır.


Merkezimizin Amacı


Kuşların davranışları, habitatları ve ekosistem rolleri üzerine kapsamlı araştırmalar yaparak, elde ettiği bilgileri toplumla paylaşarak kuş bilincini artırmayı ve doğal çevreyi koruma konusunda farkındalık yaratmayı amaçlar. Aynı zamanda, tehlike altındaki kuş türlerini belirleyip koruma projeleri yürüterek, habitat kaybının önlenmesine yönelik çözümler geliştirmeyi ve sürdürülebilir ekosistemleri desteklemeyi hedefler. Merkez, bilgi paylaşımını teşvik ederken, kuş bilimi alanında öncü bir kuruluş olma vizyonuyla doğa koruma çabalarına katkıda bulunmayı taahhüt eder.


Faaliyet Alanlarımız


1. Iğdır İl’inin eşsiz coğrafyasında bulunan kuş türleri ve ekosistemler üzerine kapsamlı araştırmalar yaparak, bölgedeki doğal çeşitlilik hakkında bilgi birikimini artırmak.

2. Iğdır İl’inde yaşayan kuş türlerinin göç, üreme ve beslenme alışkanlıklarını izleyerek, popülasyon değişimlerini belirlemek ve potansiyel tehditlere karşı erken uyarı sistemleri oluşturmak.

3. Iğdır Üniversitesi öğrencilerine ve yerel topluluğa yönelik kuş bilimi eğitimleri düzenleyerek, kuşların ekosistem içindeki önemini vurgulamak ve doğa koruma bilincini artırmak.

4. Tehlike altındaki kuş türlerinin yaşam alanlarını belirleyerek, habitat koruma ve restorasyon projeleri yürüterek, ekosistem sağlığını desteklemek ve biyoçeşitliliği artırmak.

5. Iğdır İli sınırları içindeki doğal kaynakları koruma konusunda yerel yönetimlerle, doğa koruma kuruluşlarıyla ve diğer üniversitelerle iş birliği yaparak, ortak projeler geliştirmek ve bilgi paylaşımını sağlamak.

6. Merkez tarafından elde edilen bilgi ve bulguların bilimsel dergilerde ve yerel medya aracılığıyla yayınlanarak, toplumla bilgi paylaşımını ve farkındalığı artırmak.

7. Kuş bilimi araştırmaları ve koruma faaliyetleri ile sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunarak, Iğdır İl’inin doğal zenginliklerini gelecek nesillere aktarmak.