Misyon, Vizyon ve Hedeflerimiz

Misyonumuz

Kuşlar konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte çeşitlilik tespiti, üreme, kışlama ve göç biyolojisi, ekoloji, habitat kullanımı, popülasyon belirlenmesi, monitorizasyonu ve takibi, dağılım ve haritalama da olmak üzere ilgili tüm disiplinlerde araştırmalar yapmak, verileri toplamak, arşivlemek ve değerlendirmek, sonuçlarını yayınlayarak ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunmak, ulusal ve uluslararası çalışmaları koordine etmek ve ilgili platformda Üniversiteyi temsil etmek, konusunda uzman kişilerin yetişmesini sağlamak, kuşların ve yaşam alanlarının izlenmesi ve korunması ile ilgili önerilerde bulunmak ve kamuoyu bilgilendirmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası ölçekte kuşlar üzerine bilimsel araştırma yapan, sonuçları değerlendiren ve yayımlayan, ilgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapan, konusunda uzman kişilerin yetişmesine öncülük yapan kuruluş olmak.

Hedeflerimiz

Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Iğdır Üniversitesi çatısı altında faaliyet göstererek, Iğdır İl’indeki doğal çeşitliliği anlamayı, korumayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, bölgedeki kuş türlerini belirleyip popülasyon dinamiklerini izleyerek bilimsel araştırmalara öncülük etmeyi, üniversite öğrencilerine ve yerel topluluğa yönelik eğitimler düzenleyerek bilinçlendirme sağlamayı, habitat koruma ve restorasyon projeleri yürüterek ekosistem sağlığını desteklemeyi amaçlar. Ayrıca, sosyal sorumluluk bilinciyle, yerel ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak adına kuş bilimi projeleri ve turizm faaliyetleri ile bölgeye ekonomik değer kazandırmayı planlar.